tisdag 24 maj 2016

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

Vilken betydelse får detta för vårt kulturarv?

Undervisningen i ämnet historia ska” … ge eleverna möjlighet att förstå hur historia alltid tolkats ur olika perspektiv. Dessa tolkningar blir berättelser som formar vår syn på nutiden och vår uppfattning om framtiden. Det blir ett kulturarv som formar oss.

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter” Hur påverkas vi av det vi inte får lära oss?

En artikel på nätet av Dick Harrison, ”Ett historiskt misstag”, blev inspiration till det avslutande momentet i kursen Historia 3. Vi har studerat vad vi får lära oss i historia – och vad vi inte får lära oss. Vi har jämfört läroböcker, studerat historieskrivning, sökt på nätet och i böcker, och vi har diskuterat och reflekterat.

Det blev ett uppvaknande. Några lärdomar vi dragit ur detta är att:
  • Läroböcker går INTE att lita på.
  • Våra identiteter formas indirekt av läromedelsförfattare som av bekvämlighet och ekonomiskt intresse skriver som de alltid har skrivit. Förändring går långsamt.
  • Lärare har faktiskt inte alltid koll på det senaste – och går alltså inte heller att lita på…
  • Jag själv har det yttersta ansvaret för min kunskap.
Det finns massor av spännande kvinnor i historien att lära mer om. Gör det i våra blogginlägg nedan!
/Anna Glindås, historielärare.


Förra året gästbloggade eleverna i SA12 hos oss. I år tar SA13 över stafettpinnen! Vi kommer publicera ett par inlägg om dagen fram till skolslut. De kommer märkas med etiketterna "Starka kvinnor" och "Kvinnohistoria" för att det ska bli lätt att söka efter dessa inlägg senare (klicka på någon av dessa två under rubriken Etiketter här i vänsterkanten). Alla inlägg finns redan under fliken "Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss", fliken hittar ni alldeles ovanför bloggflödet, bredvid fliken som heter "Bloggen". Bra för er nyfikna som inte kan ge er till tåls! Stort tack till Anna och SA13 :)
/Annika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar