söndag 31 maj 2015

Maria Sofia de la Gardie

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Maria Sofia de la Gardie, dotter till Jakob de la Gardie och Ebba Brahe, var en svensk grevinna och industriföretagare som levde mellan 1627-1694. Hennes far var fältherre och riksråd och modern var adelsdam och hovfröken. Hon gifte sig vid 16-års ålder med Gustaf Oxenstierna som var i trettioårsåldern och tillsammans fick de två barn. Gustaf fick överta hennes fars guvernörspost i Reval och när de senare återvände till Sverige avled han och Maria Sofia stod kvar som änka vid endast 21-års ålder. Hon gifte aldrig om sig och fick därför förvalta pengarna som hennes barn ärvt från deras fader och sedan när även Jakob dog fick Maria Sofia ärva stora egendomar. Hon bosatte sig på Tyresö och därifrån styrde hon alla sina gods som hon hade startat upp. Hennes intresse märktes genom framgångarna och hon tog vara på sin chans. Bland annat så reste hon till Holland för att studera näringslivsfrågor och hon började även att bryta stenkol i Skåne som hon sålde och exporterade. Hon var en framgångsrik kvinna som också blev Sveriges första kvinnliga storföretagare.

Hade man fått läsa mer om sådana här kvinnor i historieskrivningarna hade förmodligen en helt annan bild av kvinnor förts fram och det förtrycket som finns idag kanske inte hade varit detsamma. Hon nämns i förbifarten i historieböckerna men för att få reda på mer fakta om henne har stockholmslansmuseum.se använts som källa.

Det finns många starka kvinnor genom historien som har styrt och drivit bland både kungar och bondesamhällen och dessa kvinnor behöver tas upp. Man behöver se att kvinnor också har gjort skillnad och att de också kan styra. Med fler berättelser om kvinnor som Maria Sofia de la Gardie så skulle världen se annorlunda ut idag.
/Emilia Dahl, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar