fredag 5 juni 2015

Gudrid Torbjörnsdotter

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Om vi läser om vikingar i skolan så nämns ofta Erik Röde på Grönland och Leif Eriksson som for till Vinland, (Nordamerika). I de isländska berättelserna Grönlänningasagan och Erik Rödes saga från medeltiden är det dock inte bara manliga vikingapijonjärer som nämns. Gudrid Torbjörnsdotter har en central roll i båda berättelserna och är, vad man vet, en av de mest vittberesta vikingarna. Hon föddes på Island, flyttade med nybyggare till Grönland, försökte kolonisera Vinland med sin man och sägs ha åkt på pilgrimsfärd till Rom. I boken Vikingaliv (2007) av Dick Harrison och Kristina Svensson kan man läsa om Gudrid. Den boken är huvudkällan till detta inlägg.

Koloniseringsförsöket av Vinland som Gudrid och hennes man Torfinn ledde var det mest omfattade koloniseringsförsöket av området på den tiden som vi idag har kunskap om. De var borta i tre år och byggde upp en by. De var dock tvungna att återvända till Grönland på grund av strider med skrälingar, indianer. Under tiden i Vinland födde emellertid Gudrid en son, Snorre, den förste ”vite amerikanen”. Värt att nämna om Gudrid är också att hon gifte sig tre gånger och att när hennes män dog fick hon ärva dem. Något som kvinnor exempelvis inte fick i Sverige på 1800-talet.

Varför är historien om Gudrid viktig? För det första får Gudrids historia oss att kunna överväga vår syn på kvinnornas rättigheter förut i tiden. Tanken om att kvinnorna i historien alltid har varit förtryckta finns hos många. Dock så verkar Gudrid ha haft mer rättigheter än vad kvinnor hade på 1800-talet. Hon har också betytt så mycket att hon fått spela en stor roll i de isländska sagorna som skrevs ned runt 1200-1300-talen. Tvåhundra till trehundra år efter hennes död. I Erik Rödes saga nämns hon till och med mer än Erik Röde. Viktigt är också att hon inte nämns som ensam i sitt slag av att vara en viktig kvinna i historien. För det andra har själva koloniseringsförsöket betydelse för världshistorien. Folk från västvärlden försökte bosätta sig och födde barn i Nordamerika långt innan Columbus ”upptäckte” kontinenten.
/Olivia Möller, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar