fredag 5 juni 2015

Eleanor Roosevelt

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Eleanor Roosevelt föddes den 11 oktober 1884 i New York City, New York. Idag är hon arketypen som alla presidentfruar (First Ladys) försöker nå upp till. Förutom att hon är den längst sittande presidentfrun av alla då hon satt i 12 år från 1933 fram till hennes man, Franklin D. Roosevelts död 1945. Hon var en viktig figur för feminismen. Bland annat var hon den första presidentfrun att hålla en egen presskonferens, dessutom för enbart kvinnliga journalister. Innan hennes död 1962 blev hon utnämnd till The Presidential Commission on the Status of Women av dåvarande presidenten John F. Kennedy. Hon översåg även utarbetandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Hon är viktig inte bara för att hon på många sätt var den förste av sitt slag, en first lady som aktivt deltog i politiken, utan hon var även instrumental i formandet av de värderingar som stora delar av västvärlden har idag angående mänskliga rättigheter. Dessutom var hon en livslång kämpe för kvinnliga rättigheter. Hennes åstadkommelser bör läras ut mer så att man får en bild av hur viktig kvinnor varit i historien och inte minst under de senaste hundra åren då Eleanor Roosevelt utan tvekan har varit en utav de mest inflytelserika kvinnliga förebilderna i historien.
/Oscar Brickner, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar