onsdag 3 juni 2015

Elise Ottesen Jensen

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Elise Ottesen Jensen (1886–1973) var en sexualupplysare, reformist och journalist. Hon tog upp kampen mot diskriminerande lagar och förändrade synen på sex. Kvinnor dog tidigare ofta av barnafödsel och levde i skräck för att bli gravida. Illegala aborter utfördes på grund av den stränga abortlagstiftningen. Elise bildade RFSU som blev ett helt livsverk. Hon reste runt och informerade fattiga människor om könssjukdomar och lärde kvinnor att använda preventivmedel. Jensen blev en förebild för skolans sexualundervisning och inspirerar oss än idag. Hon skrev krav på fri abort gjord av läkare och att kvinnan skulle få rätten att bestämma över sin egen kropp. ”Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten är ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet”, sa Elise Ottesen-Jensen.

Elise är en orättvist bortglömd person som möjligen bara nämns i historieskrivningen, hon borde få mer plats. På internet är det lättare att hitta fakta om henne än i historieböckerna, t.ex. här. I sitt arbete för att ge kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp, rätt till abort och preventivmedel har hon gjort centrala insatser för det svenska samhällets utveckling. Hon har gjort sexuallivet mer njutningsfullt och mindre ångestladdat. Hon kan ses som en kvinnolegend då hon har förändrat synen på sexualitet och jämlikhet mellan män och kvinnor. Att lyfta fram betydelsefulla kvinnor som Elise i historien kan påverka vårt sätt identifiera oss själva. En ojämlik historieskrivning har till viss del bidragit till kvinnoförtrycket som råder idag, tänk då vad en jämlik historieskrivning skulle medföra för kvinnans ställning i framtiden? Det kan stärka kvinnors roll och kan förändra vår syn på historien såväl som framtiden. Genom att belysa att kvinnor har varit lika starka och betydelsefulla i historien som män kan ett mer jämställt samhälle uppnås.
/Jonna Johansson, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar