torsdag 4 juni 2015

Fredrika Bremer

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Fredrika Bremer var en kvinnorättskämpe och författare som föddes i Åbo, Finland den 17 augusti 1802, men som bosatte sig i Stockholm tre år senare med familjen. Som sagt så var Fredrika Bremer en stark förespråkare för kvinnans rätt i samhället och hon var också mycket socialt engagerad. Hennes argument var att kvinnor skulle få en bättre social status och bättre utbildning. Idag betraktas Fredrika Bremer som en pionjär inom kvinnorörelsen. Hon inspirerade många med boken Hertha där hon gav uttryck för sin irritation kring den ogifta kvinnans ställning i Sverige under hennes tid.

Fredrika Bremer har haft stor betydelse för historien och många anser att hon bidragit till lagen som gav kvinnan rätt att bli myndig vid 25 års ålder år 1858 och trots detta har hon en väldigt liten plats i historieböckerna. Det är lättare hitta information på nätet och den huvudsakliga källan jag använt är denna.

Det är viktigt att belysa denna typ av kvinnor i historien. Liksom Fredrika Bremer finns det många kvinnor som genom tiderna har haft stor betydelse i historien men som inte får ta plats i historieböckerna. Hade det vart annorlunda och att kvinnorna istället skulle fått ta lika mycket plats som männen skulle det mycket väl kunna vara så att kvinnosynen skulle se ut på ett helt annat sätt idag. Det finns antagligen minst lika många kvinnor som män som har och spelar roll för historien och trots detta är det bara männen som belys samtidigt som kvinnorna osynliggörs.
/Maria Gunnarsson, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar