måndag 1 juni 2015

Karin Månsdotter

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Få kvinnor i den svenska historien har gjort en klassresa liknande Karin Månsdotter. Från fattig piga till drottning av Sverige och maka till kung Erik XIV. Att Sveriges kung valde att gifta sig med en kvinna av folket var på den tiden så uppseendeväckande, att paret avsattes från tronen. Därefter har man försökt sopa undan spåren efter både Erik XIV och Karin Månsdotter. I dagens historieskrivning är det därför vanligt att Karin mer framställs som ett komplement till kungen, än som den person hon faktiskt var.

Från de få beskrivningar som finns, berättar däremot Herman Lindqvist (Historien om alla Sveriges drottningar, 2007, s. 175-186) att Karin var en vacker, stark och målmedveten kvinna. I hovet lärde hon sig läsa och skriva, vilket då var mycket ovanligt för flickor från arbetarklassen. Hon ska även ha haft en positiv inverkan på kungen, fått honom att handla rätt och även verkat lugnande då han periodvis var mentalt sjuk. Efter Eriks död, tilldelades Karin en gård i Finland. Gården gav goda inkomster och i Finland umgicks Karin med flera adelsfamiljer och var engagerad i välgörenhet. Överallt ska hon ha tagits emot med värme och respekt. Svaret på frågan om varför Sveriges kung valde att gifta sig med en flicka av folket, är sällsynt i kungliga sammanhang, men enkelt – kärlek.

Genom Karin Månsdotters öde lär vi oss mer om historien. Dels visa det kvinnors roll genom historien, med det faktum att efter bröllopet mellan Karin och Erik XIV skulle det dröja över fyrahundra år innan en regent gifte sig med en icke-kunglig person. Det visar också att kvinnor i framtiden inte får underkuvas, kanske är då de glöms bort i historieböckerna? Framför allt lär vi oss att historien är full av betydelsefulla kvinnor – det gäller bara att lägga märket till dem.
/Ida Ersmar, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar