onsdag 1 juni 2016

Selma Lagerlöf


Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss? 

SA13 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade författare genom tiderna. Hon föddes 20 november 1858 på herrgården Mårbacka i Värmland. Selma lämnade senare sitt hem, mot hennes fars vilja vid 20 års ålder, för att uppfylla sin dröm om att utbilda sig till lärarinna. Hon fick fast tjänst som lärarinna på en elementarskola för flickor år 1885.

Selma var mycket engagerad i kvinno- och fredsfrågor och engagerade sig i och kämpade för frågor som dessa under hela hennes livstid. Vid varje tillfälle som gavs, visade hon att en kvinna kan lika mycket som män och deltog aktivt i kampen om kvinnlig rösträtt, samt i hennes böcker beskrev hon många starka kvinnor.

Selma fick mycket uppskattning under sitt liv, hon var den första kvinnan som tilldelades nobelpriset i litteratur. Förutom detta, var Selma även den första kvinnan i Svenska akademin och en av ursprungsledarna i Samfundet de nio, vilket är en litterär akademi. Deras syfte var att främja skönlitteratur, freds- och kvinnofrågor.

När hon var 33 år gammal, år 1891 gav hon ut sin debutroman Gösta Berlings saga, på grund av denna, tilldelades hon nobelpris. Efter denna bok avslutade hon sin tjänst som lärarinna och började livnära sig på författarskapet. 10 år senare efter Gösta Berlings saga, kom hennes andra stora verk som skulle få henne på internationella nivåer, denna bok hette Jerusalem. Selma skrev böcker ända fram till hennes död år 1940 som främjar oss än idag.

Selmas böcker fängslar och griper tag i en, på grund av hennes fantastiska och känslosamma sätt att skriva om fantasi och verklighet. Hennes budskap om fred och medmänsklighet är aktuellt än idag.

Genom att lära känna Selma Lagerlöf, lär man sig att hon har haft stor betydelse för kvinnor och samhället idag. Selma visar att ingenting är omöjligt och att man som kvinna inte ska vika ihop sig, utan vara stark. Att läsa om Selmas historia kan ge inspiration och mod till tjejer och kvinnor, att visa att de ska ta för sig och stå på sig. Att förstå och lära sig att kvinnor inte är sämre på något sätt.

Vanessa Sved, SA13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar