fredag 3 juni 2016

Amelia Earhart


Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss? 

SA13 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Amelia Earhart var en amerikansk pilot som föddes den 24 juli 1897 i Kansas, USA. Hon har gjort stora avtryck inom pilotyrket för kvinnor då hon var den första kvinnan att flyga solo över Atlanten, men även att hon kämpade för jämställdhet mellan kvinnliga och manliga piloter. Att hon var en feminist var svårt att inte märka av då hon gärna tog upp ämnet i intervjuer om hennes flygningar. Earhart hade samarbete med kvinnoorganisationen National Women´s Party som ansågs vara väldigt radikala. Vid den tiden som Earhart var aktiv fick inte kvinnor ställa upp i organiserade flygtävlingar vilket upprörde henne och de andra kvinnliga piloterna mycket. Efter påtryckningar från dem anordnades 1929 den första kvinnliga tävlingen vid namn All Women´s Air Derby men som i folkmun kom att kallas Powder Puff Derby. Samma år bildade Earhart och några fler kvinnliga piloter organisationen The Ninety-Nines som endast var för kvinnor. Den fick sitt namn då det var 99 av de 117 kvinnorna med flyglicens i USA under denna tid som gick med i organisationen och det var Earhart som blev ordförande.

År 1937 bestämde sig Amelia för att göra sin sista långflygning vilket skulle vara den längsta vägen runt jorden. Hennes mål med denna flygning var att slå två rekord, första kvinnan som flög runt jorden och den längsta flygningen någonsin. När de inte hade långt kvar på resan var det något som gick snett och planet försvann ner i havet. Stora sökningspådrag gjordes men inga spår av flygplanet hittades och det är fortfarande okänt vad som hände med Earthart. Hon dödförklarades den 5 januari 1939.

Amelia Earhart har haft en stor påverkan i kvinnors historia, både inom pilotyrket och utanför. Idag är majoriteten av piloter fortfarande män men under tiden Earhart levde gjorde hon framsteg som kan ha varit stora och påverkat både på den tiden och nu i efterhand. Även fast hon har gjort framsteg för kvinnorna i samhället som kanske påverkar oss än idag finns det betydligt lite information om henne, den information som finns handlar mest om henne som pilot och inte feminist. Det finns en del internet källor men skriftliga är det ont om. Om Earhart hade varit en man skulle hon markant ha varit mer känd.

Agnes Eriksson Berg, SA13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar