måndag 8 juni 2015

Golda Meir

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Golda Meir, även kallad ”järnladyn” inom den israeliska politiken, är en av de 24 personerna som grundade staten Israel år 1948. Hon har dessutom varit premiärminister för Israel och än i dag är hon den enda kvinnan som har suttit vid den posten i landet.

Efter att ha läst om Israels grundade så känns det som att Golda Meir kan ha varit en av de viktigaste personerna inom grundandet, fast i stället för att lyfta fram henne lite extra så använder de mer sig av ”de 24 inblandade”. Det känns som att de inte vill skriva om en kvinna på det sättet, på ett sätt som många män oftast bli hyllade på.

Jag tror faktiskt att om vi skulle få en bredare och större kunskap om historiens kvinnor som förtjänar lite mer utrymme i historieböckerna så skulle vi kunna få en annan uppfattning på saker och ting. För att jag är helt säker på att mycket av det vi har lärt oss genom vår skolgång i historia där männen har hyllats för sitt ”arbete” så har säkerligen många kvinnor varit delaktig i det och förtjänar lika mycket uppmärksamhet som männen. Jag tror även att om vi skulle få en bredare kunskap i kvinnornas lyckade ”arbete” så tror jag också att då skulle vi se att även kvinnor kan det män har gjort och lyckats med. Det skulle även kunna vara en push till dagens kvinnor att försöka lyckas med något så att det inte bara har tanken av att det man i så fall skulle ha gjort hade varit slöseri eftersom det ändå är ingen som märker av just dem. Att de kan få känna sig viktiga för historian och för kvinnornas betydelse i världen.

Eftersom Golda Meir inte alls nämns speciellt mycket i historieböckerna så fick jag förlita mig till internetkällor, jag är inte heller speciellt bra att förstå engelska internetkällor och därför förlitade jag mig till den enda svenska källan.
/Sebastian Koivisto, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar