måndag 8 juni 2015

Frigga Carlberg

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

En person som är värd att lyftas upp är Frigga Carlberg, känd som rösträttsaktivist, författare och socialarbetare. Carlberg var den ledande kraften i Göteborgs kvinnliga rösträttsrörelse. Hon ägnade sig åt en omfattande litterär verksamhet, skrev noveller och skådespel som inslag i rösträttskampen. Hon satt också i styrelsen för LKPR.

Carlberg räknades ofta som ”revolutionär”. Hon gav sig gärna in i provokativa aktioner, rörde sig i alla samhällslager och blev känd för sin frispråkighet.

Jag tror att utan kvinnor som Carlberg, hade det tagit längre tid för den kvinnliga rösträtten att införas. Personer som Carlberg vågade ställa krav på politiska rättigheter för kvinnor, trots att det bröt mot gängse sociala normer, för hur man borde uppfört sig under den tiden. Hon blev hatad av många, men som kvinnokämpen Elisabeth Tamm en gång sade, ”det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog, att våga stå för en mening även om den inte är populär, men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid”. Vi har dessa kvinnor att tacka för den utveckling som skett. Detta bör vara en tillräckligt stor anledning, till varför vi borde studera kvinnor som Frigga Carlberg som en del av historien.

Kvinnans roll i samhället hade med stor sannolikhet varit större ifall vi haft ökad kunskap om deras betydelse i historien. I de flesta historieböcker lyfts männen upp som hjältar, medan kvinnorna är de som tar hand om hemmen. Hade kvinnorna lyfts upp i samma grad som männen, skulle förmodligen också dagens jämställdhet vara bättre. Vi har kommit en bra bit på vägen, i alla fall i den västerländska kulturen, men inte i den övriga världen. Där finns mycket att göra, men även här i vår kultur finns mycket kvar av ojämställdhet. Sedan tror jag att det är viktigt för unga tjejer att ha kvinnliga förebilder, då är väl dessa liberala kvinnor otroligt bra sådana. De skulle kunna uppmuntra kvinnor till att kämpa för till exempel lika löner i framtiden.
/Sofie Dammbro ,SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar