tisdag 9 juni 2015

Beatrice Webb

Vad får vi lära oss - vad får vi INTE lära oss?

SA12 har skrivit om kvinnor som varit framstående i historien, men som inte tillåtits vara lika framträdande i läromedel och historieböcker.

Beatrice Webb, född Potter. En kvinna som influerat den brittiska politiken mycket. Webb föddes 1858, och dog sedan 1943. Denna kvinna arbetade mycket med sin make, Sidney Webb. Tillsammans skrev de många skrifter, samt så grundade de ”The London School of Economics and Political Science”.

Under första världskriget arbetade Webb inom flera statliga kommittéer och under samma tid kämpade hon även för jämlika löner för män och kvinnor, samt så var hon med och stiftade minimilönen.

Beatrice Webb är en historiskt viktig kvinna då hon har påverkat mycket hur samhället ser ut idag. Denna kvinna är tydligt inspirerad av Karl Marx och hon sa tidigt att ”Endast staten kan anförtros försörjningen av framtida generationer”. Den ständigt växande staten blev en följd av Webbs ensidiga förlitande till staten. Något som Webb kämpade för var att alla skulle få lika stor del av statens välstånd, väldigt socialistiskt. Detta fungerade ett tag, men inte allt för länge. Överskottet blev allt mindre och ett jämlikt samhälle är något som inte fungerar i praktiken. Webbs tanke var god, alla bör ha det lika, oavsett vad man föddes till.

Beatrice Webb bör finnas med i dagens skolutbildning eftersom hon har formgett dagens samhälle och bidragit till strävan efter ett jämlikt samhälle. En person som tillhör den extrema högern kanske inte håller med mig, men Webb har varit med och format en slags balans som krävs för ett fungerande samhälle.

Det finns faktiskt ganska bra information om Beatrice Webb på internet, även om mer är önskvärt. Men det finns användbara sidor så som tidningsartiklar och historiska utdrag. Den källa som jag huvudsakligen använde mig av är denna, som jag ansåg ha relevant information till min text.
/Maja Sköld, SA12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar