tisdag 23 september 2014

MIK

Vi har anslutit vårt bibliotek till en stor satsning som Statens medieråd och Svensk biblioteksförening står bakom. Vi är nu en MIK-central! MIK står för medie- och informationskunnighet, det är på sätt och vis jämförbart med de lektioner i informationssökning och källkritik som vi erbjuder på biblioteket.

Så här skriver de själva om MIK:
Behovet av medie- och informationskunnighet blir allt större i dagens samhälle. Kraven ökar på att vi kan finna, analysera och kritiskt granska medieinnehåll samt på att vi kan interagera och hantera det vi möter på nätet. Det blir också allt viktigare att förstå hur vi påverkas av - och själva påverkar - innehåll i medier. De ökade kraven blir extra tydliga i relation till barn och unga, eftersom vi ju inte föds med ett kritiskt förhållningssätt och exponeringen för olika medier går allt längre ner i åldrarna.
Här kan du läsa mer

Läs mer på MIK-rummet som är både en faktabank och en pedagogisk resurs. Där finns också ett utbildningspaket i ämnet! (länk dit http://mik.statensmedierad.se/utbildning).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar